สานต่อ ที่พ่อทำ

เขียนภาพพ่อ ในเเบบของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง*

ข้าพระพุทธเจ้า ขอสานต่อที่พ่อทำด้วยการ...

250

กรุณาให้ปณิธานที่คุณคิดว่าจะสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้ปณิธานว่า
1
เริ่มต้น
2
ลงชื่อ
3
ถวายปณิธาน