สานต่อ ที่พ่อทำ

ขั้นตอนการเขียนภาพพ่อด้วยปณิธานของคุณ

  1. เข้าสู่เว็ปไซต์ www.สานต่อที่พ่อทำ.com
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ - นามสกุล และอีเมล์ โดยสามารถเลือกให้ระบบแจ้งเตือนทุกปีได้
  3. พิมพ์คำปณิธานของคุณ (ไม่เกิน 250 อักษร)
  4. กดปุ่ม "ถวายปณิธาน"
  5. ระบบจะประมวลผลและปรากฏเป็นภาพพ่อจากคำปณิธานของคุณ
  6. เลือก save / edit / print หรือ share บน facebook ของคุณ
  7. เสร็จสิ้น